Luk menu

Ingen fund af DMS pesticid-rest hos Nr. Aaby Vandværk

Medierne har de seneste dage omtalt fund af en pesticid-rest N,N-dimethylsulfamid (DMS) i vandet hos flere vandselskaber.
DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Det nyopdagede stof kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.
Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel.

Miljøstyrelsen har i BEK nr. 1068 af d. 23.08.2018, sat stoffet på listen over stoffer, som vandværker i Danmark skal undersøge drikkevandet for.

Nr. Aaby Vandværk har i december 2018 testet for stoffet og der var ikke fundet noget.