Luk menu

Tilslutningspriser

TILSLUTNING – Priser gældende pr. 1/1-2019

Tilslutningsafgift:

Ekskl. moms Incl. moms
Bidrag til stikledning inkl. stophane og måler kr. 4.000,00 kr. 5.000,00
Bidrag til ledningsnet kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
Bidrag til hovedanlæg op til max. 500 kubikmeters årsforbrug kr. 5.000,00 kr. 6.250,00
Tilslutning til efterfølgende bolig på samme matrikelnr. kr. 12.000,00 kr. 15.000,00

Over 500 m3 årsforbrug, udføres tilslutning efter nærmere aftale.

Generelt:

Tilslutningsafgiften skal betales senest 8 dage, før ledningsarbejdet kan påbegyndes.

Se takstblad her