Luk menu

Samarbejde mellem Nr. Aaby Vandværk og Middelfart Fjernvarme A.m.b.a.

Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. og Nr. Aaby Vandværk, indgår den 1. april 2012 et administrativt og driftsmæssig samarbejde.

Bestyrelserne for de to selskaber har besluttet at indgå et samarbejde omkring drift og administration. Det betyder at Middelfart Fjernvarme overtager den daglige tekniske og administrative drift af Nr. Aaby Kraftvarmeværk. Samtidig etableres der en fælles vagtordning.

Det overordnede formål med et samarbejde er effektivisering af selskabernes samlede drift samt optimal udnyttelse af de synergier der opnås ved et samarbejde.

Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. og Nr. Aaby Vandværk vil stadig fungere som selvstændige selskaber, samt have hver sin selvstændige bestyrelse.

Bestyrelserne ser frem til et godt og udviklende samarbejde, til fordel for begge værker.

Se mere om de to fjernvarmeværker, på www.middelfartfjernvarme.dk og www.nr-aaby-vandvaerk.dk

Kontaktpersoner:

Anders Nørregaard, formand MFj
Tlf. 40 26 69 00

Kaj Andersen, formand NVv
Tlf. 64 42 15 48

Jesper Skov, Driftschef
Tlf. 21 36 21 37